Site icon Oslo Chorale Selskap

Om oss

Foto: Stig Marlon Weston

Koret

Oslo Chorale Selskap ble startet i 1979 av Jon Fylling og er i dag et uavhengig og frittstående kor under ledelse av dirigent Marius Skjølaas. Koret består av 25 sangere i alderen 20-50 år. Vi synger først og fremst klassisk kirkemusikk og er opptatt av å være stilsikre formidlere, uansett repertoar.

Av større verker har vi de siste årene blant annet sunget Juleoratoriet og Johannespasjonen av J.S. Bach, Messias av G.F. Händel og Grosse Messe in C-moll av W.A. Mozart. Koret har også jevnlig a capella-konserter. De siste årene har koret blant annet fremført verk som Johannespasjonen av A. Pärt og C.C.H. Parry’s Songs of Farewell

Oslo Chorale Selskap har dessuten de senere årene framført flere nyskrevne verker. Disse inkluderer flere folketoner arrangert av Kåre Nordstoga og Kjell Mørk Karlsens Missa defunctorum. Andre komponister koret har samarbeidet med inkluderer W. Plagge, T. Kverno, H. Ødegaard og K. Habbestad.

Oslo Chorale Selskap synger jevnlig Evensongs i Trefoldighetskirken i Oslo. Evensong er den anglikanske kirkes tradisjonelle aftensang, der gudstjenestens faste ledd synges av koret. Koret har derfor en særs høy kompetanse innen anglikansk kortradisjon. Hver desember synger dessuten koret Lessons & Carols i Trefoldighetskirken, hvor vi blant annet ønsker å løfte fram nyere verker for advent og jul.

Foto: Stig Marlon Weston

Sopraner

Kari Austnes
Åshild Trondvold Fossdal
Kathrine Torday Gulden
Guro Michaelsen
Victoria Marie Mostue
Sissel Birgitte Sørensen

Alter

Kari Tonhild Aune
Margrethe Støkken Bue (permisjon)
Anette M. Lundli
Kristin Rasmussen
Kristin Setsaas
Liv Christina Varen

Tenorer

Stian Erdal
Truls Klami
Andreas Richter (permisjon)
Odd-André Rustad
Christopher Sahl
Peter Østergaard

Basser

Carl Anders Hollender
Johannes Kvandal
Magnus Merkle
Are Sørli


Dirigenten

Marius Skjølaas er vår kunstneriske leder og har dirigert koret siden januar 2001. I løpet av dirigentperioden sin har Marius brakt med seg mye nytt og spennende repertoar inn i koret, og han har gjort oss bedre kjent med de norske folketonene.

Marius har styrt koret inn mot klarere klassisk musikkprofil, og under hans ledelse har vi sunget både kjente og mindre kjente klassiske verk som Credo av Antonio Lotti, Gabriel Faurés Requiem, Anton Bruckners motetter og musikk av norske komponister som Trond Kverno og Knut Nystedt.

Dirigenten vår vet hva han vil og stiller tydelige krav til hver enkelt korsanger. Likevel klarer Marius den vanskelige balansegangen å ha en uhøytidelig stil samtidig som kravet om musikalsk profesjonalitet alltid er til stede. 

Når han ikke dirigerer Oslo Chorale Selskap, arbeider Marius som kantor i Trefoldighetskirken og som dirigent i Christiania Mannskor.


Utdannelse

Marius er utdannet kirkemusiker fra Trøndelag musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole. Han har også hovedfag i kordireksjon fra Musikkhøgskolen, der han studerte med Grete Pedersen. Marius har også deltatt i masterclasses med blant andre Stefan Parkman, Eric Ericson, David Hill og Grete Pedersen.

Exit mobile version