Site icon Oslo Chorale Selskap

Aktuelt

Her følger en oversikt over korets opptredener høsten 2022. Nærmere informasjon om våre konserter, legges ut her.

Gudstjenester

Evensong
04.09.22 kl 19:00
Trefoldighetskirken

Evensong
16.10.22 kl 19:00
Trefoldighetskirken

Kveldsmesse
06.11.22 kl 19:00
Trefoldighetskirken

Evensong
20.11.22 kl 19:00
Trefoldighetskirken

Konserter

Julekonsert
17.12.22 kl 19:00
Trefoldighetskirken

Lessons & Carols
20.12.22 kl 19:00
Trefoldighetskirken

Exit mobile version