Aktuelt

Her følger en oversikt over korets opptredener høsten 2023. Mer informasjon om våre konserter, legges ut her.

Gudstjenester

Kveldsmesse
27.09.23 kl. 19:00
Trefoldighetskirken

Evensong
03.09.23 kl. 19:00
Trefoldighetskirken

Evensong
01.10.23 kl. 19:00
Trefoldighetskirken

Allehelgensmesse
05.11.23 kl. 19:00
Trefoldighetskirken

Kveldsmesse
03.12.23 kl. 19:00
Trefoldighetskirken

Lessons and Carols
19.12.23 kl. 19:00
Trefoldighetskirken

Konserter

Abendlieder: Musikk av Johannes Brahms for kor og klaver
10.09.23 kl. 19:00
Margaretakyrkan

Messias av G.F. Händel
12.12.2023
Trefoldighetskirken